Sağlığa ve Güzelliğe Dair Haberler

Sağlık nedir?

Sağlık; sadece bireyin vücudunda hastalık ve sakatlığın olmayışını değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasını ifade etmektedir sağlık

Dünya sağlık örgütüne göre sağlığın 3 temel ölçütü nedir?

1- Bedensel iyilik: Vücüdu oluşturan doku ve organlarda eksiklik, işlev bozukluğu, mikrop taşıma gibi durumların olmaması hali.

2- Ruhsal iyilik: Yaşına uygun olarak düşünebilen, düşündüklerini anlaşılır şekilde ifade edebilen, başkalarını anlayabilen, yerinde ağlamasını ve gülmesini bilen, güçlüklerle mücadele edebilen, koşullara uygun hareket edebilen, başarılarda mutlu olup başarısızlıkları kabullenebilen, kendisiyle barışık olma hali.

3- Sosyal iyilik: Nerede, nasıl davranacağını ve sorumluluklarını bilen, insanlarla iyi ilişkiler içinde olup büyüğünü, küçüğünü severek hoşgörülü davranan, çevresiyle barışık olma halidir.

Güzellik nedir?

1. Estetik bir beğeni, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik, hüsün, cemal; güzel olan bir kimsenin niteliği.

2. Okşayıcı söz ya da davranış, iyilik, yumuşaklık.

3. Ahlaksal ve düşünsel nitelikleriyle hayranlık uyandıran şey güzellik...

Bu sayfada yer alan içerik hiçbir durumda tanı, tedavi amaçlı bir öneri niteliği taşımamaktadır. Sayfayı takip edenler takip koşullarını okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılır. Tüm sağlık sorunlarınız için öncelikle doktorunuza başvurunuz. Herhangi bir sağlık sorunu için alternatif tedavi yöntemleri hakkında doktorunuzdan tavsiye alınız.